Vážené kolegyně a kolegové,

 

s potěšením Vám oznamujeme, že ve dnech 7. – 10. června 2017 se bude v Luhačovicích konat XVII. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Veškeré potřebné informace jsou na webových stránkách kongresu http://www.kongres-luhacovice.cz/.

Do 28. 2. 2017 je možno se hlásit k aktivní účasti (sympozium, přednáška nezařazená do sympozia, poster, workshop) na adresu hosak@lfhk.cuni.cz

Budeme se těšit na Vaši účast na kongresu

 

Výbor Společnosti pro biologickou psychiatrii

Výbor Sekce biologické psychiatrie PS ČLS JEP